Hoppa till innehåll

Uppgift 4: Tjänster som införs


Bild av uppgifter

Först gäller det att kartlägga vilka tjänster som myndigheten ansluter till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Därefter väljer man en anslutningsmetod för varje tjänst som ansluts. Slutligen samlas informationen om tjänsterna på anslutningsblanketten och skickas till tjänsten Tillstånd och tillsyn. Anslutningsblanketten fungerar som myndighetens anslutningsanmälan till tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Tjänster som kan införas

Tillstånds- och tillsynsärenden som kan införas och anslutas presenteras i avsnittet om tjänster på denna supportwebbplats.

Anslutningssätt

Det finns två anslutningssätt:

 1. Elektroniskt kommunikationsgränssnitt, via vilket myndighetens e-tjänst (eller system) kan anslutas till  tjänsten Tillstånd och tillsyn, eller
 2. Förenklad e-tjänst, via vilken myndighetens konventionella tjänster (t.ex. e-post samt pappers- och PDF-blanketter) kan digitaliseras och anslutas till tjänsten Tillstånd och tillsyn

Ett undantag är dessutom tjänster för projekt relaterade till förnybar energi (RED II) som kan anslutas till via villkorlig förenklad e-tjänst.

Alla anslutningssätt beskrivs närmare i avsnittet om anslutningssätt på supportwebbplatsen.

Val av anslutningssätt

När man väljer anslutningssätt är det viktigaste hur myndigheten tillhandahåller tjänsterna för kunderna: genom en e-tjänster eller konventionella servicekanaler (byrå, e-post, etc.). Om myndigheten tillhandahåller e-tjänster kan de anslutas till tjänsten via

A) det elektroniska kommunikationsgränssnittet eller

B) den förenklade e-tjänsten

Vid anslutning av tjänster via det elektroniska kommunikationsgränssnittet till tjänsten Tillstånd och tillsyn ska den egentliga elektroniska datakommunikationen (integrationen) implementeras och testas i sin helhet (end-to-end-testning) innan transaktionen implementeras i tjänsten Tillstånd och tillsyn.

Om organisationen inte har e-tjänster ansluts tjänsterna till tjänsten Tillstånd och tillsyn via B) förenklad e-tjänst.

Projekt relaterade till förnybar energia (RED II)

Servicehelheten för kundprojekt relaterade till förnybar energi (RED II) kan undantagsvis även kopplas till ”villkorlig förenklad e-tjänst” (C) i tjänsten Tillstånd och tillsyn. Då är tjänsterna begränsade till projekt relaterade till förnybar energi. Detta hindrar kunder (tillståndssökande) från att inleda andra ärenden i tjänsten Tillstånd och tillsyn t.ex. bygglov som inte är relaterade till projekt för förnybar energi.

Anslutningsblankett

Myndigheten anmäler anslutning av tjänster till tjänsten Tillstånd och tillsyn med anmälningsblanketten. På blanketten  ombeds myndigheten att lämna uppgifter om den organisation som ansluts och servicespecifika uppgifter enligt följande:

Uppgifter som ska lämnas in

1. Uppgifter om organisationen

 • Organisationens namn, FO-nummer och SDL-organisationsbeteckning
  • Den organisation som ansvarar för de tjänster som ansluts genomför anslutningen
  • om det till exempel är fråga om en samkommun ansluter den organisation som ansvarar för servicen tjänsterna till tjänsten Tillstånd och tillsyn
 • Kontaktpersonens namn, e-post, telefonnummer och vid behov ytterligare information om anslutningen

2. Tjänstespecifika uppgifter

Elektroniskt kommunikationsgränssnitt

och Villkorlig förenklad e-tjänst (endast RED II)

Förenklad e-tjänst

 • Tjänst som ansluts (t.ex. räddningsplan)
 • Region(er), där tjänsterna tillhandahålls (regionenhet är kommun)
 • E-postadress för aviseringar från tjänsten Tillstånd och tillsyn
 

Ovan nämnda uppgifter om förenklade e-tjänster +

 • Beteckning för SDL-nättjänster
 • URL-adress för myndighetens e-tjänst

Region

Tjänster av regionala myndigheter (kommuner, polisinrättningar och välfärdsområden) införs per kommunområde

 • Om myndighetens verksamhet bedrivs inom flera kommuners område ska dessa kommunområden anges på anmälningsblanketten (t.ex. välfärdsområdets räddningsverksamhet anger på anmälningsblanketten de kommuner i vilka tjänsterna kommer att införas)

Aviseringar

Aviseringar relaterade till tjänster definieras servicespecifikt för varje myndighet. Aviseringar skickas till den e-post som myndigheten angett. Som e-postadress rekommenderas en grupp- eller rolladress (t.ex. kirjaamo@organisaatio.fi) i stället för en personlig adress, så att påminnelser når myndigheten under alla servicetider oavsett personers frånvaro. 

När en kund lämnar in en ansökan till tjänsten Tillstånd och tillsyn skickar tjänsten en avisering till den e-post som den serviceansvariga myndigheten har angett.

Ytterligare information om aviseringar finns i avsnittet om tjänstens egenskaper på supportwebbplatsen.

SDL-beteckningar

Suomi.fi-servicedatalagret dvs. SDL är ett riksomfattande centraliserat datalager där kommunerna, välfärdsområdena, staten och den privata sektorn på ett kundorienterat sätt beskriver sina tjänster och tjänsternas servicekanaler.

Tjänsten Tillstånd och tillsyn ansluts till myndighetens tjänst med SDL:s organisations- och servicebeteckning. Då hittar kunderna den tjänst som myndigheten tillhandahåller. I princip ska alla SDL-ärenden skötas med hjälp av din organisations SDL-administratör.

Det är bra att se till att organisationen har infört Suomi.fi-servicedatalagret. Det är en förutsättning för utnyttjande av SDL-uppgifter. Lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) ålägger organisationer inom den offentliga förvaltningen att beskriva sina tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret. Längst ner på sidan finns instruktioner för att hitta SDL-identifikationsuppgifter om organisationen och myndighetens tjänst beskrivs i Suomi.fi-servicedatalagret.

URL-adress för startande av tjänsten

URL-adressen för att starta tjänsten behövs för att tjänsten Tillstånd och tillsyn automatiskt ska kunna dirigera kunden till rätt plats för att sköta sitt ärende i myndighetens e-tjänst. I regel bör URL-adressen leda till startpunkten för myndighetens e-tjänst, eftersom kundupplevelsen då blir så smidig som möjligt.

Ifyllning av anslutningsblanketten

Anslutningsblanketten för kommuner och ifyllningsinstruktionerna finns längst ner på sidan. Anslutningsblanketten är en Excel-tabell med fem flikar, varav de två första är avsedda för den myndighet som ansluter sig. På den första fliken finns  en detaljerad ifyllningsanvisning, medan uppgifterna fylls i på fliken ”Anslutningsblankett”. De övriga flikarna på blanketten är för tjänsten Tillstånd och tillsyn (låsta).

Bild av anslutningsblanketten
Bild på anslutningsblanketten (endast på finska)

Inlämning av anslutningsblanketten

Lämna in den ifyllda blanketten till tuki.lv(at)ely-keskus.fi. Ange som rubrik är ”Anslutning till tjänsten Tillstånd och tillsyn (organisationens namn)” och bifoga den ifyllda blanketten till meddelandet.

Obs!

Sähköinen tiedonvälitysrajapinta edellyttää seuraavia asioita

 • Liitettävä asiointi on tarjolla viranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa ja
 • Asioinnin voi liittää Luvat ja valvonta -palveluun vasta, kun viranomaisen osuus sähköisestä tiedonvälityksestä on toteutettu ja testattu

Lisää tietoa vaatimuksista ja hyödyistä löydät sähköinen tiedonvälitysrajapinta osiosta

Gå till uppgift 5: Bekräftelse från Tillstånds- och tillsynstjänsten