Hoppa till innehåll

Organisering


Senast i planeringsskedet ska organisationen komma överens om de personer som ansvarar för införandet och som ansvarar för ledningen av införandet. De roller och färdigheter som krävs för olika uppgifter beror på storleken på den införande organisationen, omfattningen av införandet och komplexiteten i tjänsteprocessen som är föremål för förändringen.

Utöver en engagerad ledning eller styrgrupp behövs sakkunniga för de funktioner som myndigheten inför samt stödfunktioner, till exempel från informationshanteringen. När det gäller hanteringen av införandet är det bra att till exempel överväga tillsättande av en separat projektledare och personer som stöder förändringen. Som tumregel bör en ansvarig och en utförare hittas för varje uppgift som framkommit under planeringen. Till exempel vem som sköter kommunikationen och personalutbildningen.

Syftet med organiseringen är att säkerställa att beslut och riktlinjer tas fram på rätt nivå och att genomförandet av förändringar på operativ nivå går smidigt. För att säkerställa ett smidigt införande bör det vara möjligt att frigöra tillräckligt med tid för arbetet.

När bör organiseringen ske?

Roller och ansvar, beslutsbefogenheter, tillgänglig arbetstid och arbetsmetoder bör överenskommas under planeringsfasen innan införandet påbörjas.

Vem bör delta i organiseringen?

Myndigheten bör besluta om rollerna i enlighet med sina egna processer. På så sätt garanteras nyckelpersonalens engagemang för förändringen, vilket i sin tur bidrar till genomförandet av förändringen som helhet.