Hoppa till innehåll

Fullmakter för myndighetens ­handläggare


Anvisning för beviljande av fullmakt för myndighetshandläggare 

  • Aktör: organisationens hantering av fullmakter / ”Representantens fullmaktsrätt” personer
  • För vem: organisationens handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden
  • Nyckelinformation
   • Fullmaktsgivare = organisation för vars räkning den befullmäktigade agerar
   • Fullmaktstagare = organisationens handläggare av tillstånds- och tillsynsärenden
   • Giltighetstid = anger fullmaktens giltighetstid. Fastställs i enligt organisationens fullmaktspolitik
   • Fullmaktsärende = ”Myndighetshantering av tillstånds- och tillsynshelheter
   • Fullmaktstyp = “Representationsfullmakt

Personalen i organisationens fullmaktshantering kan bevilja fullmakter enligt följande instruktioner.

 • Obs! Klicka på bilderna för att förstora dem.

Gå till Suomi.fi-fullmakter för att bevilja fullmakter

(1) Välj ”Identifiera dig” och följ stegen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter (ingår inte i denna anvisning)

Efter identifieringen ser du dina viktigaste personuppgifter. Välj ”Fortsätt till tjänsten

Observerande bild

(2) Välj ”Företagets fullmakter” (även fullmakter för offentliga samfund)

Observerande bild

(3) På blanketten listas alla organisationer som personen kan företräda. Välj offentligt samfund (i exemplet en kommun) för vilket du beviljar fullmakter

(4) Därefter ”Välj och gå till
e-tjänsten

Observerande bild

(5) Du skötar nu ärenden för det offentliga samfundets räkning: Blanketten ska innehålla ditt namn och namnet på det offentliga samfund för vilket du sköter ärenden

(6)Välj ”Ge fullmakter

Observerande bild

(7) Välj ”Representations-fullmakt” som typ av fullmakt.

 • Obs! Fullmakt för ärenden räcker inte för myndighetsbehandling av ärende i tjänsten Tillstånd och tillsyn – “Representationsfullmakt” krävs.

(8) Välj ”Nästa

Observerande bild

(9) Fullmaktsgivaren” är det offentliga samfund som du företräder

(10) Lägg till personer som befullmäktigas: Ange personens namn och personbeteckning och välj ”Lägg till

 • Obs! Flera personer kan läggas till i samma fullmakt en efter en

(11) Personer som lagts till visas på listan

(12) Välj ”Nästa” efter att du lagt till de personer som beviljas fullmakt

Observerande bild

(13) Rekommendation: Avgränsa sökningen med fullmaktsärendets namn ”tillstånds- och tillsynshelheter

(14) Välj ”Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter” som fullmaktsärende

(15) Välj ”Nästa

Observerande bild

(16) Ange giltighetstid för fullmakten:

 • Det förvalda startdatumet är bekräftelsedagen för begäran
 • Du kan välja slutdatum i kalendern, men vi rekommenderar att man direkt anger antal år. Giltighetstiden ska fastställas enligt organisationens fullmaktspolitik
 • Obs! När fullmakten löper ut avbryts användningen av tjänsten Tillstånd och tillsyn

(17) Välj ”Nästa

Observerande bild

(18) Kontrollera innehållet i fullmaktsbegäran

 • Fullmaktsgivare: offentligt samfund som företräds och dess FO-nummer
 • Befullmäktigad: person(er) som befullmäktigas som myndighetshandläggare
 • Giltighet: enligt den befullmäktigande organisationens politik
 • Fullmaktsärende: Myndighetsbehandling av tillstånds- och tillsynshelheter
 • Typ av fullmakt: “Fullmakt för företräde

(19) Kontrollera uppgifterna i sammanfattningen och välj ”Bekräfta

 • Rätta uppgifterna genom att välja ”föregående
Observerande bild