Hyppää sisältöön

Sanastotyö ja tietosisällön yhteensovittaminen

Luvat ja valvonta -hankkeessa tehdään sanastotyötä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja selkiyttää lupa-, ilmoitus- ja valvontakokonaisuuden käsitteitä. Luvat ja valvonta -sanastossa kuvataan palvelukerroksen keskeiset käsitteet.

Viranomainen hyödyntää sanastoa omien tietojärjestelmiensä arkkitehtuurin sekä tietosisällön yhteensovittamisessa palvelukerrokseen. Sanastotyö tukee kokonaisarkkitehtuurityötä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta.

Luvat ja valvonta -sanasto löytyy Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalusta osoitteesta sanastot.suomi.fi/.  

Milloin sanastoon tulee tutustua?

Viranomaisen tulee perehtyä Luvat ja valvonta -sanastoon siinä vaiheessa, kun se suunnittelee palvelukerrokseen liittymistä.

Kuka käsitteiden yhteensovittamisesta ja sanastotyöstä vastaa?

Tyypillisesti viranomaisen tietojärjestelmien arkkitehtuurin ja tietosisällön yhteensovittamisessa palvelukerrokseen vastaa viranomaisen tietohallinto yhteistyössä viranomaisen asiantuntijoiden kanssa.

Kokonaan uusia palvelukokonaisuuksia toteutettaessa sanastotyön toteutuksesta ja sanaston päivittämisestä vastaa Luvat ja valvonta -hankkeen kumppani yhteistyössä hankkeen kanssa. Tällöin sanastotyöhön voidaan pyytää asiantuntijoita myös eri viranomaisilta.

Palaa takaisin