Hyppää sisältöön

Luvat ja valvonta ja SDG -infotilaisuus (tallenne ja esitykset)

KEHA-keskuksen Digitaaliset sisämarkkinat -tiimi ja TEM:n Luvat ja valvonta -hanke järjestivät 30.1.2024 klo 9.00-10.00 kuntien velvoitteista infotilaisuuden Teamsin välityksellä.” Tilaisuuden tallenne ja esitykset. 

EU:n ja kansallisten säännösten mukaisesti kuntien tulee

  • Digitalisoida SDG-asetukset alaiset luvat rajat ylittävästi.
  • Liittää REDII-direktiivin alaiset lupapalvelut Luvat ja valvonta -palvelukerrokseen.

Lisätietoa
Luvat ja valvonta -palvelusta: https://luvatjavalvonta.fi/
SDG-asetuksesta: SDG (sdgfinland.fi)